Adriano Gigante

Indirizzo:
Via Rocca Bernarda,3
Corno di Rosazzo (UD)


Telefono:
+39 0432 755835
E-mail:
info@adrianogigante.it


Web:
www.adrianogigante.it

自1957年以来,吉刚特(Gigante)家族就开始在意大利东北部生产优质的葡萄酒,这些葡萄酒在国内和国际上都很知名。吉刚特酒庄历史悠久,位于意大利东北部Colli Orientali del Friuli的Corno di Rosazzo地区,25公顷的葡萄园年产10万瓶葡萄酒。最近经过翻新的家庭住宅已拥有8间客房和休闲区,欢迎对吉刚特葡萄酒感兴趣的朋友们前来品尝和了解。